TB 30/PGDĐT - Về việc dời thời gian tổ chức Hội thi “Chữ đẹp – Văn hay” cấp huyện năm học 2019 - 2020

Do công tác phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian tổ chức hội thi: “Chữ đẹp – Văn hay” cấp tiểu học, năm học 2019 – 2020 tổ chức vào ngày 23/5/2020 (Thứ bảy).

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1947/HD-SGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức Hội thi “Chữ đẹp – Văn hay” cấp tiểu học, năm học 2019 - 2020;

Thực hiện Hướng dẫn số 39/HD-PGDĐT ngày 30/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học  2019 – 2020 cấp Tiểu học;

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-PGDĐT ngày 31/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi “Chữ đẹp – Văn hay” cấp huyện, năm học 2019 – 2020;

          Phòng Giáo dục và Đào tạo Thông báo dời thời gian tổ chức hội thi: “Chữ đẹp – Văn hay” cấp tiểu học, năm học 2019 - 2020 như sau:

 Theo Kế hoạch số 58/KH-PGDĐT ngày 31/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi “Chữ đẹp – Văn hay” cấp huyện, năm học 2019 – 2020 sẽ tổ chức Hội thi vào ngày: 15/02/2020 (thứ bảy).

 Do công tác phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian tổ chức hội thi: “Chữ đẹp – Văn hay” cấp tiểu học, năm học 2019 – 2020 tổ chức vào ngày 23/5/2020 (Thứ bảy).

Hội thi bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút. Tại Trường Tiểu học An Minh Bắc 2 (Điểm trường mới, nằm gần Quốc lộ 63, lối vào trường mầm non Thạnh Yên 2). Để đảm bảo giữ khoảng cách cho học sinh trong công tác phòng dịch Covid – 19, Hội thi không tổ chức khai mạc tập trung. Trưởng đoàn dẫn học sinh và giáo viên dự thi có nhiệm vụ hướng dẫn cho thí sinh tập trung trước phòng thi theo danh sách niêm yết trước phòng thi. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 và giáo viên vào phòng thi cùng một thời gian (7g45p).

Thành phần ban tổ chức thực hiện theo Quyết định số 43/QĐ-PGDĐT ngày 30/01/2020, thời gian thực hiện 03 ngày: 22, 23, 24/5/2020; Hội đồng coi thi thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-PGDĐT ngày 30/01/2020, thời gian thực hiện 01 ngày: 23/ 5/2020; Hội đồng chấm thi thực hiện theo Quyết định số 46/QĐ-PGDĐT ngày 30/01/2020, thời gian thực hiện 02 ngày: 23, 24/5/2020.

Đơn vị thành lập đoàn giáo viên và học sinh tham gia hội thi được thanh toán kinh phí theo quy định hiện hành tại đơn vị.

          Nhận được công văn, các đơn vị tổ chức thực hiện, có khó khăn vướng mắc liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c: Phan Quang Trung) để được trao đổi thêm./.