• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành giáo dục 5 năm qua (2015 – 2020); biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và các điển hình tiên tiến; qua đó tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1